Tapetmakeri

Rosenmaskinen
- makeriets hjärta

Lim & Handtrycks tillverkning sker hantverksmässigt genom block- och valstryck. Till valstrycket använder vi vår limtrycksmaskin, kallad ”Rosenmaskinen”, med hängtork från sent 1800-tal.

Våra tapeter tillverkas på samma sätt som under 1700- och 1800-talet

BLOCKTRYCK
Lim & Handtryck blocktrycker rekonstruktioner på uppdrag. Under 1400-talet och fram till 1800-talets mitt var papperstapeter något mycket exklusivt och förbehållet ett fåtal. Få finns bevarade och då främst i slotts- och herrgårdsmiljöer. Pappret var oftast textilburet och tillverkades för hand i ark. 

Mönstren målades för hand eller trycktes med block (stämplar i olika storlekar och i regel en för varje kulör). Färgen var oftast en limfärg och olika inblandningar av material och metoder för att t.ex. förstärka färgen har förekommit. (Animaliska limmer av ben- eller hud, vegetabiliska limmer av sädeslag eller potatis, tillsatser som oljor, honung, mjölkprodukter m.m.). 

Mönster kunde även tryckas med en form av lim/fernissa i vilken klippt och infärgad ull strösslades och fick torka för att efterlikna exklusiva sammets tyger (kallades bl a flocktapeter). Beroende av underlag kunde arken limmas upp på väggarna (och i tak), de kunde även limmas ihop till våder som syddes ihop i längdskarvar och spändes upp på ramar eller vändspikas direkt på vägg. 

Lim & Handtryck har ett blocktrycksbord och ett fåtal bevarade äldre tryckblock som vi använder. Vi trycker bl a en rekonstruktion av en bård som ursprungligen trycktes av hovmålare och tapetmakare Carl Fredrik Torsselius (1764-1836), verksam i Stockholm, den går att beställa i kundanpassade kulörer per löpmeter.

VALSTRYCK
Block- och valstryck är i grunden samma tryckmetod, dvs de upphöjda partierna i ett tryckredskap avsätter färg genom att pressas mot underlaget (positiv-/högtryck). Den livfulla tryckbilden, rikligt med färg och relief (sk quetchkant) är den samma i block- som i valstryck. 

Övergången från block- till valstryck började att ske redan under 1700-talet och till att börja med främst för tryck av mönster på tyg. Även om patentet för valstryckta tapeter finns från 1700-talet, var det först när tillverkning av sk ändlöst papper började att ske i större skala, under 1830-40 talet, som metoden blev riktigt intressant för tapetmakarna. Många av de tidigare blocktryckta mönstren gjordes då om till valstryck så att de kunde överföras via en roterande vals/cylinder skuren helt i trä, eller med stuckna figurer av mässing och ull. 

Från mitten av 1800-talet, när järnvägen drar fram, båttrafiken över haven ökar och allt fler söker sig till städerna börjar också tillverkningen av mönstrade papperstapeter i betydligt större mängd än tidigare. 1859 införskaffades den första limtrycksmaskinen i Sverige och från 1860-talet och framåt blev papperstapeter en vara tillgänglig för en betydligt större grupp i samhället. De båda tryckteknikerna, block- och valstryck förekommer parallellt. 

Lim & Handtrycks limtrycksmaskin kallades ”Rosenmaskinen” då den med sina åtta färgverk ansågs kunna trycka de vackraste rosor och med stor precision. Den sk hängtorken från 1896 är en mekanisk anordning av kedjor och träkäppar som efter trycket fångar upp tapeten i långa böljande våder som får hänga fritt och torka i luften.

Lim & Handtryck har ett lager med ca 3000 originalvalsar från ca 1860 och framåt. Valsarna är tillverkade av hårda träslag som alm, päron och körsbär. Några är skurna helt i trä, men de flesta har mönster stuckna med mässingsstift och band samt ull i figurerna. Vi har även metallvalsar med graverade- eller etsade mönster och ett fåtal gummivalsar från 1960-70- talen. 

Vid revidering av våra kollektioner använder vi oss ofta av valsar från vårt eget lager för att lyfta fram glömda ”nyheter” till nytryck.

Varukorg