Kvarnbyn

Ett kraftfullt och vackert vattenfall störtar mellan industrilämningarna i riksintresseförklarade Kvarnbyn.
Just där fallet stillar sig ligger Lim & Handtrycks färg- och tapetmakeri i ett fd pappersbruk.

MÖLLORNAS DAL

Kraften i de forsar och fall som passerar genom Kvarnbyn användes tidigt för olika typer av kvarnverksamheter och staden vid åns dalgång har fått sitt namn efter dessa; Mølnadalaa (år 1406). Mölndal var en riktig ”kvarnby” ända fram till 1930; då maldes det sista mjölet. Lim&Handtryck ligger alltså i ”Möllornas dal” – låter inte det som en saga?!

KVARNBYN – KORNDAL – FORSÅKER – Vilken färg har ån?

Redan under 1600-talet anlades det första handpappersbruket i Mölndal och med tiden kom papperstillverkningen att utvecklas till en storindustri för att 2007 helt läggas ner.  Ingen som reser till Kvarnbyn från Mölndals centrum lär undgå att lägga märke till det före detta pappersbruksområdet och den stora slottsliknande före detta direktörsvillan; ”Villa Korndal”, från 1870. Idag är hela området under omdaning under det äldre namnet ”Forsåker”. Högre upp, på ömse sidor om Kvarnbyfallet (fallhöjd 49,3 meter), minner gamla tegelbyggnader om den äldre industriperioden och bostadshusen närmast forsområdet visar prov på den trähusbyggartradition som funnits på västkusten sedan 1800-talets mitt.  Högst upp, alldeles intill det fantastiska vattenfallet, i en ljust putsad fd strumpfabrik, ligger idag Mölndals Stadsmuseum. Här har även funnits ett textilfärgeri. Forsens färd från fallet går vidare hela vägen ut till Göteborg och under färgeritiden brukade många slå vad om vilken färg ån skulle ha för dagen. Större delen av Kvarnbyn är idag skyddat som Riksintresse. 

Sedan 2007 är pappersbruket nedlagt, men i en gammal stenlada,  ca 200 meter från Lim&Handtryck, bevarar föreningen Kvarnbyns Handpappersbruk den långa traditionen av papperstillverkning i Mölndal. 

Jul i Kvarnbyn och Kvarnbydagen = Öppet hus

Välkommen att besöka Lim & Handtryck och Kvarnbyn under något av de årligen återkommande evenemangen –  Jul i Kvarnbyn och Kvarnbydagen. Då håller vi och övriga verksamheter i området öppet med visningar. Hos Kvarnbyns Handpappersbruk kan du prova på att göra ditt eget papper, i Mölndals Stadsmuseums öppna arkiv hittar du allt från smörpapper till cyklar och vi misstänker att du gärna tittar lite extra i deras tapetsamling. Lilla Götafors, IrenKultur och Hembygdsmuseerna brukar hålla öppet, arrangera utställningar, försäljning och framföra musik. I Kvarnbyn finns även utbildningar och verksamheter som The Florence Academy of ArtGöteborgs stuckaturStudio skatan (våtplåtsfoto) m fl  att besöka. Programmen brukar utgå från det lokala, en gemensam tanke om hållbarhet och rymma mycket musik och underhållning.

Jo! Om du är i Mölndal och inte har besökt Gunnebo slott, så passa på att även göra det. Det ligger inte långt från Kvarnbyn och dess trädgård och fantastiskt fina palladianska villan från slutet av 1700-talet, ritad av staarkiteten Carl Wilhelm Carlberg, är väl värda ett besök.

Opera, harpa, körsång samt ”Tango i Hängtorken”

Lim & Handtryck har en egen liten ”scen” och vid olika typer av ”Öppet Hus” brukar vi varva visningar av verksamheten med hantverksdemonstrationer (dekormåleri, stuckatur, tapetsering mm) och framträdanden (opera, harpa, körsång, Tango i hängtorken mm). Under temat ”Rosor från Möllornas dal” visar vi färgköket, Rosenmaskinen och några av våra senaste rekonstruktionsprojekt. Kom gärna och besök oss vid ett sådant tillfälle!

Om att verka i ett kreativt område

Närheten till ett handpappersbruk, ett aktivt stadsmuseum, en internationellt känd konstskola samt andra hantverkare och kreatörer gör att vi trivs i området och vi tror att det märks i det vi gör.

Varukorg