Historik

HISTORIEN OM LIM & HANDTRYCK

LIM & HANDTRYCK – EN UPPLEVELSE I TID OCH RUM

Sedan 2007 drivs Lim & Handtryck av Henrik och Ann-Charlott Strandberg. Vi började som färg- och tapetkunder och när grundare och fjärde generationens tapetmakare, Michael Rasmussen, berättade om sina planer att avveckla för att kunna gå i pension, beslutade vi oss för att ta vid. I färgköket arbetar sedan närmare 30 år vår mästare på färger, Lars Leksell, och på kontorssidan har vi hjälp av ekonomiassistent Carina Jonsson.  Det är ett stort privilegium att ha kunnat ta över och vidareutveckla denna fantastiska verksamhet. Med våra antikvariska, hantverksmässiga och estetiska bakgrunder upplever vi vårt beslut som livslotteriets högvinst. 

Henrik vid Rosenmaskinen

Vi är ett litet färg – och tapetmakeri men vårt engagemang är stort och personligt. Med återförsäljare och kunder runt om i världen anlitas vi återkommande för rekonstruktionsuppdrag där högsta kvalitet och autenticitet efterfrågas. Förutom i de nordiska länderna hittar ni Lim & Handtrycks återförsäljare i: Schweiz, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Estland, USA och Japan. 

Företaget grundades för att hantverksmässigt tillverka rekonstruktioner och vackra stilmönster tryckta med färger tillverkade av naturliga råvaror för en sund inomhusmiljö. Idéerna står sig och har visat sig bli allt mer i takt med tiden.

Följ gärna vårt arbetet i makeriet via hemsidan och Instagram @limochhandtryck!

LIM & HANDTRYCK ÄR GRUNDAT AV FJÄRDE GENERATIONENS TAPETMAKARE

Grundaren Michael Rasmussens familjs tapethistoria startade med fabrikör Carl Engblad. Carl Engblad drev Göteborgs tapetfabrik (startades 1881) och grundade Engblads tapetfabrik 1921. Dessa verksamheter låg för övrigt vid samma å som Lim & Handtryck ligger idag, men längre ner, inne i Göteborg. C Engblads son, Carl Einar, gifte sig 1926 med Greta Fürstenberg. Under Gretas son, Hans Helges, tid som verkställande direktör för fabrikerna, slogs de samman med bl a Norrköpings Tapetfabrik och 1969 tog sig det nybildade företaget namnet Engblad & Co Tapetfabriker AB (senare ECO Tapeter).  Hans Helges son,  Michael,  fick praktisera en del i Göteborgs fabrikerna, men sattes också i lära hos andra tapettillverkare i Europa, hos några han också senare kom att ta tjänst.  Han arbetade bl a på Fiona i Danmark och under 1970-talet anställdes han som chefsdesigner på en av Tysklands dåvarande största tapetfabriker.

Bort från det industriella – tillbaka till hantverket

Michaels motiv för att under 1980-talet starta Lim&Handtryck, kan beskrivas som en reaktion mot den rationella industrins tillverkning. Han har själv beskrivit det som att trycken hade kommit att bli ”trista och livlösa” och han ifrågasatte även hälsoaspekten i att så flitigt använda syntetisk kemi och plast till våra hems största interiöra ytskikt. Han längtade tillbaka till hantverket i Göteborgsfabrikerna och till stämningen i familjens fina tapetaffär vid Avenyn (som då inte längre fanns kvar). Med fokus på estetik, snarare än rationalitet, blev valet att återvända till hantverksmässiga metoder och naturliga råvaror av högsta kvalitet. 

MED TRADITIONELLA METODER OCH MATERIAL SKAPAS VACKRARE TAPETER

Michael Rasmussen vid Rosenmaskinen

Block, valsar och en sk Rosenmaskin med hängtork
Michael samlade tryckblock och gamla valsar under en tid då industrin rensade bort dem till förmån för modernare tryckutrustningar. (Lim&Handtryck har idag ca 3000 gamla tryckvalsar av trä och mässing) Han införskaffade en limtryckmaskin efter en nedlagd tapetfabrik i Rhendalen. (En sk Rosenmaskin från sent 1800-tal). Till tryckmaskinen kopplades en hängtork från 1896. Verksamheten flyttade in i Amerikaskjulet i Göteborg. Verksamheten fick en tuff start och under det tidiga 1990-talets lågkonjunktur delades verksamheten. Lim & Handtrycks medgrundare, Birgit Burström, flyttade till Långholmen i Stockholm, för att där ägna sig åt att screentrycka tapeter och även fungera som återförsäljare av Lim&Handtryck, vilket företaget gör än i dag, nu under ledning av Mats Qvarfordt. Michael fortsatte att block- och valstrycka i Amerikaskjulet. Kundskaran av kulturhistoriskt intresserade och esteter började att växa och företagets färg och tapeter pryder idag väggar i allt från torpens kammare till slottens salar på film och i verklighet. Sedan 2005 huserar Lim&Handtryck i ett fd pappersbruksområde i Mölndals Kvarnby.

Aktuellt just nu
Just nu arbetar vi på att färdigställa den här hemsidan och med en revidering av kollektionen ”Kulturhistorisk bok”, som förhoppningsvis blir färdig under 2022. Vi deltar också i utställningen ”På Tapeten” på Frövi pappersbruk.

För öppna visningar i vårt eget makeri – håll utkik på Instagram och här på hemsidan. Om inte Corona sätter käppar i hjulen kommer vi troligtvis att ha öppet med visningar under Jul i Kvarnbyn!  

Varukorg