Kulturhistorisk Bok

Med mönster från sent 1700- till 1950-tal, tryckta med originalvalsar eller som rekonstruktioner efter tapetfragment funna främst i Norden, representerar Kulturhistorisk bok ett rikt urval av tapeter som varit vanligt förekommande under perioden.